Structuur en werking

Forum is momenteel een feitelijke vereniging.

Structuur

Onze vereniging bestaat uit twee organen, een bestuur dat beslist en een directie dat uitvoert.

De leden kiezen het bestuur, dat vervolgens directieleden aanduidt met een welbepaalde taak.

Werking

1. Standpunten rond democratie en bestuur worden door het bestuur genomen, met inachtneming van de statuten. Standpunten kunnen door de leden bijgestuurd worden.

2. Standpunten rond beleid worden gevormd op basis van de resultaten van onze volksraadplegingen.

3. De leden kiezen de onderwerpen waarover volksraadplegingen worden gehouden.

Meer details over de werking vind je in onze statuten.