Lid worden

Voor 10 euro word je lid van onze organisatie.  Daarmee steunt u onze werking zoals de hosting van het platform voor internetreferenda my-vote.be

Kies mee de onderwerpen van de referenda

Als lid kun je mee de onderwerpen kiezen waarover we referenda houden.

Deliberatieve democratie – burgerpanel : bereid mee de vragen en keuzes voor van de referenda

Als lid kan je je ook kandidaat stellen voor het burgerpanel dat de vragen en keuzes voorbereidt van de referenda.  We loten 30 kandidaten uit. Daarbij streven we naar diversiteit qua geslacht, leeftijd en woonplaats.

We organiseren een bijeenkomst waar we ook ervaringsdeskundigen en experten uitnodigen om het panel zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke beleidskeuzes.