Politieke benoemingen gaan nog altijd door

 

Daarmee komen we aan de ondemocratische besluitvorming binnen de VN waar ook veel over te zeggen valt. Later meer daarover.

Terug naar België. De hoge belastingdruk op arbeid en het immigratiebeleid zijn slechts twee voorbeelden die het verschil aantonen tussen het beleid en wat de publieke opinie verwacht, of anders gezegd, ze illustreren de kloof tussen burger en politiek.  Er is echter een belangrijk verschil tussen beide voorbeelden.  De taks shift, die er maar niet komt, is een intern probleem van politieke besluitvorming.  Er is namelijk een breed politiek draagvlak, maar de politieke partijen raken het onderling niet eens.  Of nog, het gaat om politici versus politici.  Het voorbeeld over de immigratie is anders.  Daar is wel een politiek draagvlak voor het huidige immigratiebeleid, er is echter geen maatschappelijk draagvlak.  In het tweede voorbeeld gaat het dus om de tegenstelling politici versus publieke opinie.

 

Beide voorbeelden illustreren dat de democratie op verschillende niveaus niet werkt. Kiezers kunnen van regering veranderen, maar niet van beleid, aldus Luc Huyse.[i] Dat is natuurlijk niet zo, kiezers kunnen namelijk alleen maar

[i] http://www.demorgen.be/politiek/hoe-ziek-is-de-democratie-bbf80445/